โครงการสะพานน้ำ “ยกน้ำข้ามถนน” มีที่เดียวในประเทศ

1 เดียวในไทย

สวยงามมาก

ใช้ได้จริง

เก็บน้ำได้เยอะ

น้ำไหลไวมาก

โชคดีที่เกิดเป็นคนไทย